Yönetim Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ömer KUTLU Eğitim Bilimleri Fakültesi Müdür
Prof. Dr. Mualla SELÇUK İlahiyat Fakültesi Üye
Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Üye
Prof. Dr. Müge ERSOY KART Siyasal Bilgiler Fakültesi Üye
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ATİK Eğitim Bilimleri Fakültesi Üye
Dr. Özge ALTINTAŞ Eğitim Bilimleri Fakültesi Üye