Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ölçme ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti sunmak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışanlarına belgelendirmeye dayalı ölçme ve değerlendirme seminerleri, sertifika programları düzenlemek.
Eğitimde ölçme ve değerlendirme sorunlarıyla ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmak.
Ölçme ve değerlendirme alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel vb. bilimsel toplantılar düzenlemek.
Ankara Üniversitesinin birimlerinde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini yükseltmek.