2022 AYÖS başvuruları ile ilgili duyuruları http://ayos.ankara.edu.tr/  adresi üzerinden takip edebilirsiniz.